Ski MC-Klubb

Om Ski MC-KlubbStyret 2024  • Formann: Hans Vestre
  • Nestformann: Tor Langø
  • Sekretær: Magne Selvig
  • Kasserer: Helle Koppang
  • Styremedlem: Olav Hoff
  • Styremedlem: Ronny Skjellum

  • Valgkomite: Lars Otto Bye og Ann-Mari Klokkerud

  • Revisor: Erlend FurusethMedlemskap i Ski MC-Klubb


Ski MC-Klubb er en klubb hvor de fleste motorsyklister med eller uten familie skal føle seg velkommen. Hvis du ønsker å bli meldem i Ski MC-Klubb bør du møte opp på klubbarrangement, slik at du kan bli kjent med oss, og vi med deg. Møt gjerne opp på tirsdagskaffe på Bowlers, eller finn en tur du kan tenke deg å bli med på. Det er styret som tar opp nye medlemmer.Tilsuttet NMCU


Ski MC-Klubb er tilsluttet Norsk Motorcykkel Union (NMCU), og mange medlemmer fra oss er medlem i NMCU. NMCU er en landsdekkende og viktig interesseorganisasjon for gatemotorsyklister i Norge. 

Vinnere av vandrepokalen til Ski MC-Klubb

 

2023 - Tom Wiklund

2022 - Magne Selvig/Hans Vestre

2021 - ingen pokal pga pandemi

2020 - ingen pokal pga pandemi 

2019 - Hans Vestre/Stefan Engelien

2018 - Solveig Haugland (pokalen til odel og eie)

2017 - Solveig Haugland/Frode Thorslung

2016 - Solveig Haugland

2015 - Frode Thorslund (pokalen til odel og eie)

2014 - Frode Thorslund

2013 - Frode Thorslund

2012 - Are Kjersem

2011 - Are Kjersem

2010 - Per Anders Dybhavn

2009 - Hans Vestre

2008 - Hans Vestre

2007 - Carl Gøran Scheve

2006 - Hans Vestre

2005 - Sølvi Strifeldt
2004 - Hans Vestre