Om Ski MC-KlubbStyret 2021  • Formann: Hans Vestre
  • Nestformann: Thor Smitt-Amundsen
  • Sekretær: Stefan Engelien
  • Kasserer: Helle Koppang
  • Styremedlem: Hans Christian Oppegård
  • Styremedlem: Tor Langø
  • Valgkomite: Lars Otto Bye og Ann-Mari Klokkerud
  • Revisor: Bjørn Vigen


Medlemskap i Ski MC-Klubb


Ski MC-Klubb er en klubb hvor de fleste motorsyklister med eller uten familie skal føle seg velkommen. Hvis du ønsker å bli meldem i Ski MC-Klubb bør du møte opp på klubbarrangement, slik at du kan bli kjent med oss, og vi med deg. Møt gjerne opp på tirsdagskaffe på Bowlers, eller finn en tur du kan tenke deg å bli med på. Det er styret som tar opp nye medlemmer. 


Tilsuttet NMCU


Ski MC-Klubb er tilsluttet Norsk Motorcykkel Union (NMCU), og mange medlemmer fra oss er medlem i NMCU. NMCU er en landsdekkende og viktig interesseorganisasjon for gatemotorsyklister i Norge.