Aktiviteter 2022 - 30. år på veien

NB: Oversikten er foreløpig, og endringer kan komme

JANUAR

4. janaur, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00


FEBRUAR

1. februar, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

12. februar, årsmøte (kun for medlemmer)


MARS

1. mars, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

26. mars, Pizzakveld, Don Pablo i Ski, kl. 18.00


APRIL

5. april, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

14. april, Skjærtorsdagtur med fiskesuppe, Engelsviken, avreise Esso kl. 12.00


MAI

1. mai, Kråkeract i Moss, avreise Esso kl. 11.00

3. mai, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

18. mai, tur til Tyrigrava. Vi møtes på Grava kl. 18.00 

26.-29. mai, forsommertur, info kommer


JUNI 

7. juni, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

15. juni, tur til Tyrigrava. Vi møtes på Grava kl. 18.00


JULI

3. - 8. juli, jubileumstur (kun for medlemmer)


AUGUST

2. august, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

15. august, søndagstur - Homsbu, avreise Esso kl. 12.00

17. august, tur til Tyrigrava. Vi møtes på Grava kl. 18.00


SEPTEMBER

6. september, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

21. september, tur til Tyrigrava. Vi møtes på Grava kl. 18.00


OKTOBER

1. oktober, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

12. oktober, årets Grøttur 

19. oktober, tur til Tyrigrava. Vi møtes på Grava kl. 18.00


NOVEMBER

1. november, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

4. november, fredagspizza, Don Pablo, kl. 19.00


DESEMBER

4. desember, Juleølsmaking (Kun for medlemmer)

7. desember, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00


JANUAR 2023

3. januar, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00