Aktiviteter 2022 - 30. år på veien
Turer merket med ** er tellende turer i klubbens vandrepokal.


JANUAR

4. janaur, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00


FEBRUAR

1. februar, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

12. februar, årsmøte (kun for medlemmer)


MARS

1. mars, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

25. mars, Pizzakveld, Don Pablo i Ski, kl. 19.00


APRIL

5. april, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

7. april, foredrag om "Elektriske motorsykler", Joachim Seehusen, Waldemarhøy kl. 19.00

14. april, Skjærtorsdagtur med fiskesuppe, Engelsviken, avreise Esso kl. 12.00 **

30. april, Se Oss-kampanje. Oppmøte Tyrigrava 10.30. Avgang kortesje til MC Oslo kl. 11.00 **


MAI

1. mai, Kråkeract i Moss, avreise Esso kl. 11.00 **

3. mai, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

18. mai, tur til Tyrigrava. Vi møtes på Grava kl. 18.00 **

26.-29. mai, forsommertur til Bohuslän, info kommer ** - AVLYST


JUNI 

7. juni, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

15. juni, tur til Tyrigrava. Vi møtes på Grava kl. 18.00 **

19. juni, søndagstur. Vi ender på Stasjonskafeen på Kråkstad og spiser boller. Areise ESSO kl. 12.00 **


JULI

3. - 8. juli, jubileumstur (kun for medlemmer) **


AUGUST

2. august, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

14. august, søndagstur - Holmsbu, avreise Esso kl. 12.00 **

17. august, tur til Tyrigrava. Vi møtes på Grava kl. 18.00 **

26. - 28. august, Trollrally **


SEPTEMBER

4. september, søndagstur til Kistefoss. Avreise ESSO kl. 12.00 **

6. september, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

9. - 11. september, høsttur. Info kommer **

21. september, tur til Tyrigrava. Vi møtes på Grava kl. 18.00 **


OKTOBER

1. oktober, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

9. oktober, årets Grøttur **

19. oktober, tur til Tyrigrava. Vi møtes på Grava kl. 18.00 **


NOVEMBER

1. november, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00

4. november, fredagspizza, Don Pablo, kl. 19.00


DESEMBER

3. desember, Juleølsmaking, Waldemarhøy (Kun for medlemmer)

6. desember, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00


JANUAR 2023

3. januar, tirsdagskaffe, Bowlers i Ski, kl. 19.00